Diplomák és tudományos fokozatok:
1961. Okleveles villamosmérnök diploma a Budapesti Műszaki Egyetemen.
1976. Doctor theologiae fokozat a Budapesti Hittudományi Akadémián.
1984. Számítástechnikai szakmérnök diploma a Budapesti Műszaki Egyetemen.

Könyvek:
Komesz Mátyás (1990)  Tudja már, hogy kicsoda Isten? Debrecen: Omega Kiadó, 40 o.
Komesz Mátyás (1992)  Kertet ültetett Isten – Bibliaolvasókönyv 1. kötet  (7 éves kortól), Bp.: Magyarországi Baptista Egyház, 256 o.
Komesz Mátyás (1992)  Kertet ültetett Isten – Oktatói segédkönyv 1. kötet, Bp.: Magyarországi Baptista Egyház, 166 o.
Komesz Mátyás (1994)  Ki vagy te, Uram? – Bibliaolvasókönyv 2. kötet (7 éves kortól), Bp.: Magyarországi Baptista Egyház, 333 o.
Komesz Mátyás (1994)  Ki vagy te, Uram? – Oktatói segédkönyv 2. kötet, Bp.: Magyarországi Baptista Egyház, 258 o.
Komesz Mátyás: Kispróféták, in: Kálvin Kiadó (szerk. Pecsuk Ottó) (12004 - 22007) Bibliaismereti kézikönyvBp.: Kálvin Kiadó, 675 o.  (324-413. o.)
Komesz Mátyás (2011) Az üzenetcentrikus bibliaelemzés, Bp.: PTF, 248 o.
Komesz Mátyás (2014) És szólt Isten: "Legyen világosság!", Bp.: PTF, 320 o.
Komesz Mátyás – Simonfalvi Lajos, 2015, A pünkösdi mozgalom lélekhite,
in: Simon-Székely Attila (főszerk.), 2015, Lélekenciklopédia – A lélek szerepe az emberiség szellemi fejlődésében, I. kötet: Világvallások lélekképzetei, Bp., Károli Gáspár Református Egyetem – L’Harmattan Kiadó, 540 o. (209-228. o.)

Dr. Komesz Mátyás, 2017, A Példabeszédek könyve – Tanulmányozó Biblia 1.
Berlin, Globe Edit, ISBN-10: 3330808209; ISBN-13: 978-3-330-80820-1, 290 o.

Dr. Komesz Mátyás, 2017, A Péld 26-27. elemzése – Tanulmányozó Biblia 2.
Berlin, Globe Edit, ISBN-10: 6202487550; ISBN-13: 978-6202487559, 227 o.

Dr. Komesz Mátyás, 2018, A Példabeszédek könyve – Tanulmányozó Biblia 1.
Miskolc, Abbá Kiadó, ISBN 978-615-00-2489-9, 290 o.

Dr. Komesz Mátyás, 2018, A Péld 26-27. elemzése – Tanulmányozó Biblia 2.
Miskolc, Abbá Kiadó, ISBN 978-615-00-2490-5, 227 o.

Komesz Mátyás Dr., 2018, A becsületesség célba vezet – A Péld 1,1-7 magyarázata, Péld. kommentárok 1., nyomdakész kézirat, 190 o.

Komesz Mátyás, 2018, Tündöklő ékszer a nyakadon – A Péld 1,8 – 2,15 magyarázata, Péld. kommentárok 2., nyomdakész kézirat, 140 o.

Komesz Mátyás Dr., 2018, Isten szent ajándéka az intimitás (a szex) – A Péld 2,16…7,27. magyarázata, Péld. kommentárok 3., nyomdakész kézirat, 120 o.

Komesz Mátyás Dr., 2018, Értékálló kincsek – A Péld 3,1-35 magyarázata, Péld. kommentárok 4., nyomdakész kézirat, 150 o

Komesz Mátyás Dr., 2018, Mit tenne most Isten a helyemben? – A Péld 4,1-27. magyarázata, Péld. kommentárok 5., nyomdakész kézirat, 120 o.


  

Publikációk, cikkek:
A Péld 15,6 a Tanulmányozó Bibliában, in: Pünkösd.ma 2007/6. 7-11.o.

A Péld 15,3 a Tanulmányozó Bibliában in: Pünkösd.ma 2007/5. 7-11.o.

 Mit jelent JHWH neve? in: Pünkösd.ma 2007/4. 7-12. o.

Mi az igazság? = Az „igazság” magyar szó bibliai jelentései in: Pünkösd.ma 2008/1. 7-11.o.

 „Felette nagy titok” = Misztérium = Kimondhatatlanul sokoldalú, sokszínű, nagy és gazdag valóság in: Pünkösd.ma 2008/2. 7-13.o.

A misztérium alapelemei (MISZT02.doc), in: Pünkösd.ma 2008/3. 15.o.

A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 1. -  Pünkösd.ma 2008/6. 11-13. o.
A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 2. -  Pünkösd.ma 2009/1. 9-16. o.
A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 3.  – A világítók teremtéséről  Pünkösd.ma 2010/2. 16-18. o.
A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 4.  – A növényvilág teremtéséről  Pünkösd.ma 2010/3. 2-6.o.
A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 5.  – Az állatok teremtéséről. Pünkösd.ma 010/4. 
A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 6.  – Az ember teremtéséről-a. Pünkösd.ma 2010/6. 
A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 7.  – Az ember teremtéséről-b.  Pünkösd.ma 2011/1.
A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 7.  – Az ember teremtéséről-c.  Pünkösd.ma 2011/2.
A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 8.  – Az ember teremtéséről-d.  Pünkösd.ma 2011/3. 14-22. o.
A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 9.  – Az ember teremtéséről-e. Pünkösd.ma 2011/5. 6-10. o..
A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 10. – A hetedik nap megszenteléséről-a. Pünkösd.ma 2011/6. 7-12. o.
A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 10. – A hetedik nap megszenteléséről-b. 
Pünkösd.ma 2012/1. 

Jobban szeretsz-e ezeknél? (Jn 21,15)  Pünkösd.ma 2012/2. 18. o.
A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 11.  – Az első és második teremtés-elbeszélés műfaji kérdései-a.  
Pünkösd.ma 2012/2. 12-16. o.

A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 11.  – Az első és második teremtés-elbeszélés műfaji kérdései-b.  Pünkösd.ma 2012/5. 10-14. o.

A teremtés-elbeszélések üzeneteiből - 12.  – A második teremtés-elbeszélés kezdete (1M 2,4a-7).  Pünkösd.ma 2013/1. 14-21. o..

A teremtés-elbeszélések üzeneteiből-13. – Az Édenkert 1. (1M 2,8-14)Pünkösd.ma 2013/2. 17-21. o.

A teremtés-elbeszélések üzeneteiből-13. – Az Édenkert 2. (1M 2,8-14)Pünkösd.ma 2013/3. 9-17. o.

A teremtés-elbeszélések üzeneteiből-14. – Isten alkot hozzá illő segítőt az embernek (1M 2,18)Pünkösd.ma 2013/4-5. 31-37. o. 

A teremtés-elbeszélések üzeneteiből-15. – Isten alkot hozzá illő segítőt az embernek 2. (1M 2,19-22)Pünkösd.ma 2013/6. 8-12. o.

Főiskolai segédletek:

Komesz Mátyás [2002]  Genezis héber és görög szöveggyűjtemény segédlet {1M 1-3}, Bp.: PTF, 13 o.

Komesz Mátyás [2003]  Csak múló semmiség, mely elszáll, mint a szél... – gondolatok a Prédikátor könyvéről (előadás a Ker.-Zsid. Társ. 2003.03.19-i ülésén), Bp, PTF, 24 o.

Komesz Mátyás [2001]  Héber és görög szöveggyűjtemény segédlet {Jób 19; Zs 1; 23; 25; Péld 1; Préd 1; Zak 4-12}, Bp.: PTF, 26 o.

Komesz Mátyás [2003]  Jóel 1-4. a TB_ban (Jóel könyve a Tanulmányozó Bibliában), Bp.: PTF, 33 o.

Komesz Mátyás [1998]  Péld 1. exegézis segédlet, Bp.: PTF. 11 o.

Komesz Mátyás [1998]  Préd 1. exegézis segédlet, Bp.: PTF, 9 o.

Komesz Mátyás [2012]  Zsoltárexegézis segédlet – Zs 1.  23.  25. Bp.: PTF, 18 o.

Komesz Mátyás [2012]  A héber bölcsességi irodalom segédlet, Bp.: PTF, 22 o.

Komesz Mátyás [2001]  A héber bölcsességi irodalom és Zakariás segédlet, PTF, Bp.: 2001. 31 o.

Komesz Mátyás [2010]  Az 1M 1-4; a Tanulmányozó Bibliában – segédlet, Bp.: PTF, 43 o.

Komesz Mátyás [2010]  Bevezetés a teológiába-1. segédlet - A. A teológia alapjairól, Bp.: PTF, 43 o.

Komesz Mátyás [2007]  Bevezetés a teológiába-2. segédlet - B.-C. Istenről - D. Teremtésről - E. Emberről , Bp.: PTF, 38 o.

Komesz Mátyás [2009] Ószövetségi bevezetés segédlet 1. Bp.: PTF, 58o.

Komesz Mátyás [2009] Ószövetségi bevezetés segédlet 2. Bp.: PTF, 41 o.

Komesz Mátyás [2009] Ószövetségi bevezetés segédlet 3. Bp.: PTF, 63o.

Komesz Mátyás [2002]  Ószövetségi Bibliai Teológia segédlet, Bp.: PTF, 51 o.

Komesz Mátyás [2002]  Ószövetségi Bibliai Teológia segédlet, Bp.: PTF, 51 o.

Komesz Mátyás [1998]  Dogmatika-1 segédlet, Bp.: PTF, 40 o.

Komesz Mátyás [1998]  Dogmatika-2 segédlet, Bp.: PTF, 44 o.

Komesz Mátyás [1998]  Dogmatika-3 segédlet, Bp.: PTF, 27 o.

Komesz Mátyás [1998]  Dogmatika-3a segédlet, Bp.: PTF, 22 o.

Komesz Mátyás [1999]  Doxológia-1 segédlet, Mit ír Isten dicsőítéséről a Biblia?Bp.: PTF, 17 o.

Előadások tudományos konferenciákon:

2003. március 19.-én előadás a Keresztény-Zsidó Társaság ülésén Csak múló semmiség, mely elszáll, mint a szél... – gondolatok a Prédikátor könyvéről címmel.

2009. május 28-29-én előadást tartottam Biblafordítás az üzenetcentrikus bibliai elemzés alapján címmel a Budapesti Wesley János Lelkészképző Főiskolán tartott SZÜMPOSZION A BIBLIÁRÓL konferencián.

2010. július 08.-án előadást tartottam Évzáró tanári konferencián a kollégáimnak Oktatásunk és látásunk ontológiai alappilléreiről (oktatásunk pünkösdi identitása) címmel.

2011. nov. 18.-án részt vettem a PTF-en A magyar tudomány napja keretében megtartott tudományos konferencián, amely során bemutattam a frissen megjelent könyvemet Az üzenetcentrikus bibliaelemzés címmel.

2013. máj. 5.-én részt vettem a PTF-en a Megtérés a Bibliában címmel megtartott tudományos konferencián, és aktív résztvevő voltam a kerekasztal-beszélgetésen.